Kuntavaalit 2021

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa Helsingissä. Äänestä minua vaalipäivänä 13.6. tai ennakkoäänestyksessä 26.5.-8.6.

RKP on ehkä pieni, mutta kuitenkin vahva, ja tottunut kantamaan vastuuta yhteistyössä muiden puolu- eiden kanssa niin kansallisesti kuin paikallisesti. Me tavoittelemme tuloksia ja tiedämme että kokonai- suudesta tulee parempi, kun sitä on rakennettu yhdessä. Siinä olemme hyviä!

Politiikan ja demokratian kriisi ympäri maailmaa heijastuu myös meihin, kun vihapuheesta ja vastakkain asettelusta voimansa saavat poliittiset toimijat kylvävät pelkoa, epäluuloa ja epäluottamusta välillemme. He pyrkivät romuttamaan rakenteita, jotka turvaavat kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia. Haluan kaikilla voimillani taistella Pohjoismaisten arvojen ja ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta, joille yhteiskuntamme menestys on rakennettu; ennen kaikkea toisten kunnioittamiselle tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ihmisinä.

Kaksikielisyys ei ole vain historiaa, vaan ikkuna Pohjoismaihin. Kansainvälisyys on Helsingille luonnollista ja osa arkea niin yliopistoissa kuin työelämässä. Tieteen ja taiteen merkitystä pääkaupungin elinvoimalle ja hyvinvoinnille ei voi korostaa liikaa. Haluan turvata avoimen, liberaalin ja kaikkia osallistavan kehityksen jatkumisen Helsingissä.

Helsinki on houkutteleva ihmisille ja yrityksille, sen monien erilaisten mahdollisuuksien ja ympäristöjen vuoksi. Keskusta tarvitsee kivijalkaliikkeitä, kulttuuria ja palveluita sekä  työpaikkoja sen elinvoiman turvaamiseksi. Tarvitsemme myös jatkaa vahvalla asuntotuotannolla.  Asuntorakentamisessa on tavoiteltava tasapainoa eri asumismuotojen välillä. Kaikissa kaupunginosissa tulee ottaa huomioon ihmisten virkistystarpeen ja luontoarvot. Lähiluonnon merkitys hyvinvoinnille on merkittävä. Uusi rakennus ei saa jättää vanhaa kulttuuriperinnettä varjoonsa.

Olemme valmiita yhdessä kantamaan vastuuta myös silloin kun haasteet ovat suuria, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa, tai Itämeremme puhdistamisessa. Korona-ajasta toipuminen tulee olemaan seuraavalle valtuustolle ja kaupunginjohdolle ehkä haasteellisin kokonaisuus. Talouden elpyminen, yrittäjien ja kulttuurin toimintaedellytysten palaaminen normaaliin sekä hoiva- ja palveluvelan korjaaminen, edellyttävät yhteisiä ja määrätietoisia panostuksia elinvoimaan, työllisyyteen ja ihmisten hyvinvointiin.

Korona-ajan yksinäisyys ja eristäminen on monelle vanhalle ihmiselle aiheuttanut suurta surua ja kysymyksiä ihmisarvoisesta elämästä. Kotona asumisen mahdollisuus edellyttää paremmin toimivia kotipalveluita ja tukiverkostoja, myös omalla kielellä. Omaisten merkitys vanhan ihmisen hyvinvoinnille on huomioitava paremmin. Kynnystä hoivapaikan saamiseksi on madallettava. Ei ole utopiaa turvata jokaisen muistisairaan ihmisarvoinen hoiva.

Meillä aikuisilla on velvollisuus palauttaa nuorille usko tulevaisuuteen. Lasten tulisi saada kasvaa turvallisen ja tukevan verkoston ympäröimänä, huolenpidon, laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä tarvittaessa hyvän terveydenhuollon tuella. Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tueksi tarvitaan lisää panoksia, kaupungin kaikilla toimintasektoreilla, niin kouluissa kuin vapaa-ajalla. Ei ole utopiaa tavoitella maailman parasta koulujärjestelmää.

Helsinki on pieni suurkaupunki, jossa jokaisen tulisi saada tuntea olevansa kotonaan.

Eva Biaudet

RKP:n pormestariehdokas Helsingissä