Rakennetaan tulevaisuudenuskoa

Populististen ja taantumuksellisten liikkeiden kasvu Suomessa ja Euroopassa on mielestäni yksi politiikan ongelmista. Haluan saada aikaan linjanmuutoksen erityisesti politiikan arvopohjassa. Sitä muutostyötä pyrin jatkamaan kansanedustajana.

HALUAN RAKENTAA TULEVAISUUDENUSKOA ja äänestää kumoon sen politiikan, joka saa voimansa pelosta. Meidän on estettävä rasismin ja vihan leviäminen. Vähemmistöt rikastuttavat yhteiskuntaamme ja jokaista ihmistä tarvitaan vahvistamaan inhimillistä pääomaamme. Ihmiset ovat arvokkain voimavaramme. Jokaisen nuoren henkilön oikeus on saada hyvä koulutus. Suomen on täytettävä tasa-arvolupaukset. Haluan kattavan perhevapaauudistuksen, joka pidentää ansiosidoinnaista vapaata ja jossa perhevapaat jaetaan tasaisesti vanhempien kesken.

ILMASTOKYSYMYS on suurin poliittinen haasteemme. Kannamme yhdessä vastuuta maapallosta ja ympäristöstämme. Suomen on tehtävä töitä sen eteen, ettei ilmasto lämpene 1,5 astetta enempää, eli ylitä IPCC:n suosituksia. Suomen pitää olla hiilineutraali valtio 2035. Kestävä kehitys edellyttää selkeätä politiikkaa. Politiikkaa, joka kannustaa ekologisiin ja ilmastofiksuihin investointeihin, sekä kestävään elämäntapaan ja tuotantoon. Tämä on myös pitkän linjan talouspolitiikalle hyvä perusta, ja se turvaa hyvinvointimme.

HALUAN VAALIA POHJOISMAISTA hyvinvointiyhteiskuntaamme. Suomi tarvitsee osaamista ja työvoimaa ulkomailta, jotta talouden perusta kestää. Ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa pitää poistaa. Maahanmuuttajat vahvistavat työllistymisastetta ja heillä voi olla paljon voimavaroja, jotka rikastuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja vahvistaa kansainvälistä osaamistamme.

ME RKP:ssä asetamme humanismin itsekkyyden edelle, avoimuuden sulkeutuneisuuden edelle, ja ihmisen keskiöön hallinnon tai byrokratian sijaan.

 • Kansanedustaja 1991–2006, 2015–
 • RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja
 • Ulkoasiainvaliokunnan jäsen
 • Suuren valiokunnan jäsen
 • Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen
 • Suomen Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja
 • WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja
 • Yhteiset Lapsemme ry:n puheenjohtaja
 • Peruspalveluministeri 1999–2000, 2002–2003
 • Etyj:n diplomaatti ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan erityisedustaja 2006–2009 (Wien)
 • Vähemmistövaltuutettu 2010-2014
 • Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2015
 • Asia-Europe foundation:in (ASEF) puheenjohtaja 2016-2017